ದೀಪಾವಳಿ

ದೀಪಾವಳಿ (ದೀಪಗಳ ಸಾಲು) ದೀಪಗಳಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಹಬ್ಬ.; ಇದನ್ನು ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಚಂದ್ರಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕ ೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯ - ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Diwali, or Deepavali, is the Hindu festival of lights, which is celebrated every autumn in the northern hemisphere (spring in southern hemisphere). One of the most popular festivals of Hinduism, Diwali symbolises the spiritual "victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance". During the celebration, all the places are brightly illuminated. The preparations, and rituals, for the festival typically last five days, with the climax occurring on the third day coinciding with the darkest night of the Hindu Lunisolar month Kartika. In Gregorian calendar, the festival generally falls between mid-October and mid-November.

Event details

Date: Saturday, November 21st, 2020
Program Starts at: 10:30AM
Cultural Event: 2.00PM - 5.30PM

Buy Tickets

Note: Patron family will get ticket free.

Note: Diwali Gift Box is included with ticket purchase.


For any questions, please email us.

Regular Member Interactive Ticket Options

Price : $21.00*

Non Member Normal Ticket Options

Price : $18.00*

Non Member Interactive Ticket Options

Price : $24.00*

* A handling fee of $0.50-$.80 is added based on the type of ticket you purchase.

2017 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!

2016 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!