ದೀಪಾವಳಿ

ದೀಪಾವಳಿ (ದೀಪಗಳ ಸಾಲು) ದೀಪಗಳಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಹಬ್ಬ.; ಇದನ್ನು ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಚಂದ್ರಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಕ ೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯ - ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Diwali, or Deepavali, is the Hindu festival of lights, which is celebrated every autumn in the northern hemisphere (spring in southern hemisphere). One of the most popular festivals of Hinduism, Diwali symbolises the spiritual "victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance". During the celebration, all the places are brightly illuminated. The preparations, and rituals, for the festival typically last five days, with the climax occurring on the third day coinciding with the darkest night of the Hindu Lunisolar month Kartika. In Gregorian calendar, the festival generally falls between mid-October and mid-November.

Event details

Date: Saturday, November 3rd, 2018 Check-In: 11:45AM onwards

Pricing Details

Menu

Location and Directions

crocothemes.net

@ Hutto ISD Performing Arts Center - 101 Chris Kelley Blvd, Hutto, TX 78634

Buy Tickets

Please see the seating chart specified above and select the appropriate ticket option in the dropdown menu.
Note: Age 4 and under: Free, Age 5-12: Purchase ticket below
Patron family will get upto 2 adults and 2 kids (5-12) tickets free, please purchase additional tickets using member ticket option below.
For any questions, please email us.

Non-Member Ticket Options

Starting from $18.00*

Deepavali 2018 Non Member Tickets
* A handling fee of $0.50 is added to all types of tickets.

Program Registration

Thank you for an overwhelming response. Registrations are now closed.

Program Volunteering

Kindly fill the below form if you are interested in volunteering in AKS Deepavali 2018 event!

Event Schedule

Event Feedback

Event Pictures

Will be uploaded after the event!

Event Videos

Will be uploaded after the event!

2017 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!

2016 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!