ಬೇಸಿಗೆ ವನವಿಹಾರ ೨೦೧೮ - Picnic 2018

Days

Hours

Minutes

Seconds

Date : September 22nd 2018 11:00AM onwards
Venue : Elizabeth Milburn Park, 1901 Sunchase Blvd, Cedar Park, TX - 78613

AKS is excited to welcome you all to the Summer Picnic 2018!
ಆಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ "ಬೇಸಿಗೆ ವನವಿಹಾರ" ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಡಗೂಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ.
ವಿವಿಧ ಆಟಗಳು, ರುಚಿಕರ ಊಟ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ - ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ! ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು - Austin Kannadigas

Subscribe to our YouTube channel