ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೮ - Ugadi 2018

Days

Hours

Minutes

Seconds

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ!! ಆಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ..? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು Hutto ISD Performing Arts Center ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೭೭ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨:೦೦ ಘಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ, ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಳಗದ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಂಘದ ಸಮಿತಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Namaskara Austin Kannadigare, AKS Ugadi matthe marali baruthide! Brace yourself for a grand AKS Ugadi 2018 event and get rocking with Vijayotsava 2018, Live In Concert with Vijay Prakash and Team!!! Yes, we not only have our usual Ugadi festive celebrations with a delicious Karnataka oota, cultural segment from local talents and high-tea, but an exclusive Live in concert from Vijay Prakash and band!!! So, mark your calendars to spend the afternoon of April 22nd, 2018 from 12:00 p.m. onwards at Hutto ISD Performing Arts Center, Hutto with your fellow Austin Kannadigas. You can follow the Ugadi page for all the necessary details and to buy your tickets before we sell out, you do not want to miss this!!! We are fortunate to have an incredible community of supporters at AKS who help to strengthen and share the culture of Karnataka and it's festivals and look forward to seeing you all soon.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು - Austin Kannadigas

Subscribe to our YouTube channel